Играта е работата на децата

Учението - удоволствие и забавление

Радостта - детската мотивация

ЦЕНТРОВЕ -Учим, можем, знаем – в центрове играем

     НАУКА

        СПОРТ

        ОГРАМОТЯВАНЕ

        СТРОИТЕЛСТВО

        СЕМЕЙСТВО

     

КЛУБОВЕ

        ТЕАТЪР, ТЕАТЪР - Ние много приказчици знаем и дори модерно ги играем!

        ТРАДИЦИИ  - Майсторете ръчички, за радост на всички!

        ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

ИЗВЪНУЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ

        АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  – ръководител Росица Крекманова,

Езиков център „Дъга” - гр. Белене

        НАРОДНИ ТАНЦИ – ръководител Светослав Врайков, корепетитор Мариета Гъдуларова НЧ”Христо Ботев-96” гр.Белене

 

       АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР – ръководител Иван Иванов,  гайда

 

П Р О Е К Т И        

 

Проект по програма Коменски

 

"L`Europe vue a travers lеs yeux des enfants.

"ЕВРОПА ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДЕЦАТА"

Проектът се финансира от Европейската комисия по програмата "Учене през целия живот", стартира на 24 август 2011г. и  приключи успешно през юли 2013г.

  • Проектът  има за цел да опише Европа чрез идеите на малките деца.

  • Проектът обединява мисли, идеи и произведения на децата от ДГ и училища от 7 страни - България, Румъния, Полша, Литва, Турция, Франция и Гърция.

____________________________________________________

Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание с децата по реда на ПМС №129/11.07.2000г.

____________________________________________________

Образователни мини-проекти по групи на тема:”Българското национално наследство – предпоставка за изграждане на традиционни, национални и общочовешки ценности у децата.”

__________________________________________________________

Програма "Спорт за децата от детските градини"2013,2014,2015,2016г.  на Министерство на младежта и спорта" , Футболен клуб "Гигант" -  Проект "ФУТБОЛ В ОДЗ"БОДРА СМЯНА"

Програма "Спорт за децата от детските градини"2016г.  на Министерство на младежта и спорта" , Хандбален клуб "Дунав" -  Проект "ХАНДБАЛ В ОДЗ"БОДРА СМЯНА"

_________________________________________________________________________________________________________________________________                

Проекти в е Twinning

_____________________________________________________

Проект от НК"Чиста околна среда-2016" на ПУДООС

 

- Designed by Drupalized by